Ja-maarkaarten

€ 5,00

Formuleer een vraag die betrekking heeft op iets wat je al dan niet wil doen, een actie die je kunt ondernemen. BV: Zal ik van baan veranderen? of Zal ik mijn relatie voortzetten?